Pașcani: peticirea străzilor cu lopata

asfaltare-ploaie-recea-om-lopata-umple-grIeri, sickness 4 noiembrie, medicine angaja?ii prim?riei au asfaltat str?zile din zona Vale cu lopata

Ace?tia au colectat materialul  ce a rezultat în urma frez?rii altor str?zi ?i l-au , clinic ,a?ternut” cu grij? în gropile din asfalt. Tasarea urmeaz? a fi efectuat? de ?oferii ghinioni?ti care vor compacta asfaltul cu propriile ma?ini.

Str?zile proasp?t reparate  sunt cele din str?zile Mihai Eminescu, Izvoarelor, Aleea 1 Decembrie, dar ?i o por?iune din strada Ceferi?tilor.

Purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani,  Paul Apostol, a declarat c? solu?ia g?sit? este una provizorie, pân? în prim?var? când sper? c? vor avea posibilitatea s? efectueze o asfaltare în adev?ratul sens al cuvântului.

Sursa

Comentarii

comentarii