Pașcani: Piața tranzacțiilor imobiliare în colaps!

RO_IS_Pascani_centru_de_pe_scari.jpegDezastru pe pia?a imobiliar? din Pa?cani. Potrivit exper?ilor imobiliari, case pia?a este într-o c?dere liber?. Nimeni nu mai cump?r? garsoniere, pharm apartamente sau case. S-a ajuns atât de r?u, health încât cea mai important? agen?ie imobiliar? s? nu încheie nicio tranzac?ie în ultimile 6 luni, în schimb, vânz?tori sunt.

Zeci de  p??c?neni vor s?-?i vând? locuin?ele, dar f?r? nicio ?ans?. De vin? par a fi ?i pre?urile mari cerute. În momentul de fa??, o garsonier? confort II se vinde în Pa?cani cu sume cuprinse între 10 ?i 13.000 de Euro, o garsonier? confort I se vinde cu 13-15.000 Euro, un apartament cu 2 camere se d? cu 18-25.000 Euro, un apartament cu 3 camere cu 30-35.000 Euro, unul cu 4 camere cu 40-50.000 Euro, iar casele noi cu 100.000 Euro. În ce prive?te casele vechi, acestea sunt c?utate doar pentru teren. Acestea se vând cu 15-25 Euro metru p?trat.

,,Nimeni nu cump?r? locuin?e în Pa?cani. Sunt foarte multe la vânzare. Problema este c? oamenii ?in de pre?, care drept vorbind este destul de m?ri?or. Cineva a scos la vânzare un apartament cu 4 camere pe care cere 55.000 Euro. Nimeni nu a venit s? întrebe de el. Mai degrab? se mai întreaba de locuin?ele pân? în 30.000 Euro. Îns?, unii vin0, întreaba ?i cam atât. Este moart? pia?a în Pa?cani. În anul 2013 nu am încheiat nicio tranzac?ie. Asta spune tot despre imobiliarele din Pa?cani”, a declarat Margareta Diaconu, expert imobiliar. Dac? locuin?ele nu sunt la c?utare, terenurile înc? mai sunt în aten?ia p?sc?nenilor. Sunt vizate suprafe?ele de aproximativ 500 metri p?tra?i de la periferii.

,,De terenuri întreab? lumea. Mul?i vor la periferie. Condi?ia este s? aiba în jur de 500 de metri p?tra?i ?i s? coste cam 7 Euro metru p?trat”, a încheiat Margareta Diaconu.

 

Sursa

Comentarii

comentarii