PNL propune să fie dotată Cantina Socială cu banii prevăzuţi în buget pentru ,,Zilele Oraşului"

w560xh316_495_Cantina_pentru_saraci_la_Sala_Sporturilor-2Ast?zi PNL Pa?cani a sus?inut o conferin?? de pres? în care a vorbit ?i despre organizarea Zilelor Municipiului Pa?cani.

Organiza?ia local? este de acord cu ac?iunea, story îns? cu precizarea s? nu se cheltuie bani din bugetul local. Cei 70.000 lei prev?zu?i de administra?ia local? pentru organizare s? fie cheltui?i pentru dotarea Cantinei Sociale din Pa?cani, unde sunt condi?ii ?i dot?ri improprii. Aici beneficiaz? zilnic de o mas? cald? 130 de persoane.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii