Pașcani: Proiect de circa 6.500 de euro la Școala Specială

La ?coala Special? din Municipiul Pa?cani se va construi o cantin?-internat ?i o sp?l?torie, capsule iar Consiliul Jude?ean Ia?i va aloca aproximativ 30.000 lei pentru demararea unui studiu de fezabilitate privind aceste costruc?ii.

Contractul va fi oferit prin achizi?ie direct?. Proiectul a fost demarat pentru ?coala Gimnazial? Special? din Pa?cani, pills unitate aflat? în subordonarea institu?iei jude?ene, cialis proiectul vizând ?i racordarea la utilit??i. Pân? la data de 9 mai se pot depune ofertele, costurile proiectului fiind de 28.000 lei.

În documenta?ia de atribuire a contractului se arat? c?: „Contractul va avea ca obiect prestarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investi?ie privind construirea unui internat cu cantin? ?i sp?l?torie ?i racordurile la utilit??i la ?coala Gimnazial? Special?, de pe strada G?rii din Pa?cani. Studiul de fezabilitate va cuprinde studiul geotehnic, studiul topografic cu viza Oficiului de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?, documenta?iile necesare ob?inerii avizelor ?i acordurilor, conform certificatului de urbanism”.

Sursa 

Comentarii

comentarii