Paşcani: Puţine cereri depuse pentru ajutorul de încălzire

tabel situatie_400_300Cei care înc? vor s? depun? cereri pentru a primit ajutor de înc?lzire, pharm ar trebui s? o fac? la sediul Prim?riei Pa?cani la Ghi?eul Unic, deoarece îndemniza?iile vor fi date în func?ie de data în care au fost depuse cererile.

,,Se constat? c? fa?? de anul 2012 a sc?zut num?rul cererilor, cel pu?in pân? la aceast? dat?. Poate cet??enii nu au în?eles c? în func?ie de perioada când depun cererile beneficiaz? de aceste drepturi acordate de statul român”, a declarat Mircea Zuzan, secretarul Prim?riei Pa?cani.

Pân? la data de 7 noiembrie 2013 în eviden?ele Serviciului Comunitar de Asisten?? Social? ?i Autoritate Tutelar? se înregistrau 1.636 de cereri. Mult mai pu?ine fa?? de aceea?i perioad? a anului trecut, când erau 3.974.

,,În compara?ie cu anii trecu?i s-a modificat legisla?ia. Cei care depun ceceri trebuie acum s? fac? dovada propriet??ii locuin?elor, a componen?ei familiilor ?i veniturile ob?inute. Anul trecut se primea doar cererea, acum este nevoie ?i de documente. Mai este o problem? ?i cu modul de completare a cererii. Sunt aproximativ 24 de pagini unde trebuie trecute date ?i poate unii gre?esc. La nivelul administra?iei noi am luat toate m?surile ce se impun astfel încât oamenii s? primeasc? informa?ii în timp util. Doi angaja?i se ocup? de consilierea cet??enilor, la fel ?i cei de la Ghi?eul Unic.”

Cererile pot fi depuse în intervalul orar: 07.30 – 17.00.

Sursa

Comentarii

comentarii