Paşcani: Scandal în faţa sălii de sport din faţa Colegiului Naţional ,,Mihail Sadoveanu"

scandal_sala1_400_300Profesorul de sport de la Colegiul Na?ional , generic ,Mihail Sadoveanu” din Pa?cani nu a vrut s? dea cale liber? unor sportivi în sal?.

Câteva zeci de persoane se aflau în aceast? sear? în fa?a s?lii din fa?a institu?iei de înv???mânt amintite ?i negociau cu Radu Manoliu pentru a fi l?sate s? intre ?i s?-?i desf??oare activitatea, sales respectivele persoane erau practican?i de Qwan Ki Do ?i fitness.

Negocierile s-au încheiat, try îns? cel care a câ?tigat a fost profesorul. Prin urmare sportivii nu au putut intra în sal? deoarece profesorul a sus?inut c? ?i el are în desf??urare antrenamente în sal?.

 

Sursa

Comentarii

comentarii