PAŞTELE, sărbătoarea bucuriei şi a tradiţiilor din jurul veştii că Hristos a înviat

Pa?tele, pharmacy s?rb?toarea cre?tin? care cheam? oamenii s? ia Lumina Sfânt?, prostate aduce bucuria unic? a Învierii Mântuitorului, thumb dar ?i ritualuri ?i tradi?ii religioase printre care ?i cea a salutului cunoscut chiar ?i de cei mici – “Hristos a înviat!”, “Adev?rat a înviat!”.

S?rb?toarea Pa?telui este considerat? a fi una a bucuriei date de vestea Învierii. O veste care, pân? la În?l?area Domnului, respectiv timp de 40 de zile, se reg?se?te în salutul “”Hristos a înviat!”, la care se r?spunde cu “Adev?rat a înviat!”.

De Pa?te, spun preo?ii, nimeni nu trebuie s? fie trist, nimeni nu trebuie s? plâng?, bucuria fiind sentimentul pe cât de unic, pe atât de predominant în zilele de Pa?te.

Numele s?rb?torii deriv? din cuvântul ebraic “pesah”, care înseamn? “trecere” ?i vine din termenul egiptean cu acela?i în?eles “paseh”.

Lumina Sfânt? de la Ierusalim va fi adus? sâmb?t? sear?, cu un avion special, la Bucure?ti, unde sunt a?tepta?i reprezentan?i ai Protoieriilor din Arhiepiscopia Bucure?tilor ?i ai altor eparhii ale Patriarhiei Române. De asemenea, de la Aeroportul Interna?ional “Henri Coand?”, Lumina Sfânt? de la Ierusalim va fi dus? cu trei avioane de mici dimensiuni la Suceava, Satu Mare (cu escal? în Cluj-Napoca) ?i Timi?oara, pentru clerul ?i credincio?ii ortodoc?i din nordul ?i vestul ??rii.

La Catedrala Patriarhal? din Capital?, Lumina Sfânt? va fi oferit? credincio?ilor, la slujba de înviere, de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul P?rinte Daniel.

Comentarii

comentarii