Patricia Kaas va concerta la Iași!

Concertul extraordinar ca avea loc pe 19 iunie, cure de la ora 20.30, here pe pietonalul ?tefan cel Mare. Acesta face parte dintr-un festival mai amplu, ce va avea loc între 14 ?i 23 iunie, ?i anume „Festivalul Interna?ional pentru Educa?ie”, organizat de Prim?ria Ia?i ?i Abplus Events.

„Festivalul Educa?iei organizat în aer liber reune?te dou? elemente: cartea ?i gr?dina (sau parcul) ?i are la baz? ideea de spa?iu cultural deschis ?i de diversitate, fiind construit în jurul dialogului multicultural. Structura festivalului va combina activit??ile cultural – artistice cu cele de petrecere a timpului liber“, anun?? organizatorii.

Reprezenta?ia Patriciei Kaas este motivat? de turneul „Kaas chante Piaf“, sus?inut în 46 de ??ri, pentru a comemora 50 de ani de la moartea marei artiste Edith Piaf.  Pre?urile biletelor sunt diferite, de la 60 de lei la 250 de lei, în func?ie de locuri ?i vor fi puse în vânzare prin re?eaua Eventim – Germanos, Orange, Vodafone, Domo, libr?riile Humanitas, C?rture?ti, Call Center 1951 ?i online.

Activit??ile din cadrul proiectului „FIE” vor fi diferite. Lecturile, dezbaterile, întâlnirile publice, concertele, atelierele de crea?ie, evenimentele artistice dedicate copiilor vor împleti cultura ?i distrac?ia. Din program mai fac parte ?i spectacole precum cel de pe 17 iunie, de la ora 19, la Casa de Cultur? a Studen?ilor, unde vor fi puse în scen? 21 de numere de sine st?t?toare din opera lui Caragiale. „D’ale noastre“ este o produc?ie semnat? de Romanian Dance Company – în regia lui Gigi C?ciuleanu. Pe 20 ?i 21 iunie, tot de la ora 19, tot la Casa de Cultur? a Studen?ilor, Silviu Purc?rete ?i actorii Teatrului Na?ional „Radu Stanca“ din Sibiu aduc la Ia?i „C?l?toriile lui Gulliver“. Biletele pot fi procurate de pe re?eaua Eventim.

Sursa

Comentarii

comentarii