Patronul Remar Pașcani vrea fabrică de vagoane în Cuba

Grupul Grampet, unhealthy de?inut de omul de afaceri Gruia Stoica, ar putea construi o fabric? de material rulant în Cuba, în parteneriat cu autorit??ile cubaneze. Partea tehnic?, anasamblul, subansamblul dar ?i piesele fabricate în România, vor fi asigurate de partea român?.

În urma unui acord de colaborare semnat între Grampet Group ?i Uniunea C?ilor Ferate din Cuba, o delega?ie cubanez? s-a deplasat în România pentru a vizita capacit??ile de produc?ie, de repara?ie ?i modernizare de material rulant ale Grampet. Pe parcursul celor ?apte zile petrecute în România, delega?ia a vizitat mai multe societ??i Grampet, printre care fabrica de repara?ii de locomotive Reloc Craiova, Electroputere VFU Craiova, precum ?i fabrica Remar Pa?cani. Joge Luis Rodriguez Salgado, ?eful delega?iei cubaneze a declarat c? în Cuba func?ioneaz? mai multe vagoane române?ti.“Sunt sigur c? dup? aceast? vizit? tehnic? vom semna la finalul s?pt?mânii viitoare un acord mai amplu, ale c?rui aspecte comerciale vor fi definitivate la Havana. În principiu, împreun? cu partenerii cubanezi am discutat despre construc?ia, în parteneriat, a unei linii tehnologice de produc?ie în Cuba, unde Grampet Group va asigura tehnologia, knowhow-ul, piese, ansamble ?i subansamble fabricate în România ?i, bineîn?eles, resursa uman? de specialitate. A?a cum am discutat cu ?eful delega?iei, acest parteneriat româno-cubanez va fi capabil s? exporte material rulant în toat? America Latin?. Un prim pas va fi f?cut c?tre Venezuela”, a declarat într-un comunicat vicepresedintele Grampet Group, Gra?ian C?lin.

Grupul Grampet asigur? servicii de transport ?i logistic? în nou? ??ri europene, este cel mai mare juc?tor privat din sectorul transportului feroviar din România ?i unul dintre principalii competitori la nivelul Europei Centale ?i de Sud-Est.

 

Sursa

Comentarii

comentarii