Patru principii care îţi vor distruge, în mod garantat, relaţia!

Beautiful young couple in the bedroom1. Cultiv?-?i egoismul! Dac? tu consideri c?, there într-o rela?ie, try numai tu e?ti cel/cea îndrept??it(?) s? primeasc? aten?ie, grij? ?i iubire, iar cel?lalt trebuie s? fac? tot posibilul s? te fac? fericit, f?r? s? a?tepte nimic în schimb, ei bine, e?ti pe drumul cel bun ?i sigur, spre dezastru!

2. Justific?-?i infidelitatea! „Dac? nu ?tie nimic despre ce fac eu, atunci nu sufer? din cauza asta ?i e ok”. Dac? gânde?ti a?a, atunci, cu siguran??, rela?ia ta e pe duc?. E imposibil ca omul de lâng? tine s? nu simt? nimic, s? nu b?nuiasc? m?car pu?in ce se întâmpl? cu tine.

3. A?teapt?-te ca o rela?ie s? mearg? bine tot timpul! Dac? crezi asta, atunci cel mai mic vânt î?i va cl?tina încrederea în partener. În orice rela?ie sunt probleme, certuri ?i momente delicate. Trebuie s? ?tii s? treci peste ele, cu mult? r?bdare, în?elegere ?i o bun? comunicare cu partenerul t?u.

4. Nu face niciun compromis! Ca s? construie?ti o rela?ie puternic?, este nevoie de mult timp ?i trebuie s? fii dispus(?) s? mai renun?i la unele din obiceiurile tale pentru a te apropia de cel?lalt. Lucrurile nu se vor îmbun?t??i de la sine, trebuie s? participi ?i tu la bunul lor mers!

Iubirea este o leg?tur? între doi oameni; nu exist? independent de ei doi ?i nu se men?ine în orice condi?ii. D?ruie?te iubire, pentru a primi ?i tu, la rândul t?u!

Sursa

 

Comentarii

comentarii