Pe 28 mai 2014 încep evaluările naţionale la clasele mici

testari-1318263194Începând cu 28 mai 2014, stomach încep evalu?rile na?ionale la disciplinele limba român?, recipe matematic? ?i limba matern? pentru clasele a II-a, pill a IV-a ?i a VI-a.

Începând cu 2014, v?rsta de testare a micu?ilor scade la 8 ani. Evaluarea are ca scop stabilirea nivelului fiec?rei ?coli ?i a gradului de preg?tire a elevilor pe parcursul ?colii. Testele au modele interna?ionale, iar notele nu vor fi trecute în catalog. De?i test?rile erau programate la începutul lunii, acestea au fost amânate pentru ca micu?ii s? se preg?teasc?.

Mâine, 28 mai, va avea loc evaluarea la clasa a IV-a la limba român?, pe 29 mai, la matematic?, iar pe 30 mai, la limba matern?. De pe 2 iunie vor începe probele scrise la clasa a II-a cu subiectele la limba român?, pe 3 iunie la limba matern?, iar pe 4 iunie la matematic?. Ultimii vor fi elevii de clasa a VI-a, care vor da pe 5 iunie examen la limb? ?i comunicare, iar pe 6 iunie, proba la matematic?.

Elevii vor da testul în clasa în care înva?? de obicei, f?r? camere de supravegheat, iar gradul de dificultate este mediu, permi?ând elevilor s? rezolve fiecare lucrare în 25 de minute. Aceast? „evaluare pe parcurs“ va avea loc la elevii din clasele primare ?i gimnaziale în fiecare an.

Sursa

Comentarii

comentarii