Pe ce se cheltuiesc banii publici

desc?rcareComisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private  sfideaz? criza cu neru?inare. Cu toate c? anul trecut institu?ia a ie?it pe minus cu peste un milion de euro, and cei 80 de angaja?i ?i ?efii lor ?i-au împ?r?it ilegal premii, case prime de vacan?? ?i de c?s?torie.

În 2012, ask Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a înregistrat un deficit de peste un milion de euro. Situa?ia dificil? în care se afla a fost îns? sfidat?, iar ?efii Comisiei au aruncat  cu bani în stânga ?i-n dreapta.

Cu toate c? CSSPP era pe minus, managerii au recompensat salaria?ii cu  premii, prime de vacan?? ?i chiar de c?s?torie. Cheltuielile s-au f?cut ilegal, sus?ine un raport al Cur?ii de Conturi. Astfel, conducerea Comisiei a ignorat prevederile legale privind m?surile de reducere a unor categorii de cheltuieli publice. Auditul a avut loc în prim?vara acestui an ?i a verificat modul în care au fost administrate fondurile CSSPP. Angaja?ii, pl?ti?i printr-un act normativ nul de drept Raportul Cur?ii de Conturi consemneaz? c?, în 2012, totalul pl??ilor f?cute de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private s-a ridicat la 16,5 milioane de lei (3,7 milioane de euro).

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii