Penalități la căldură anulate pentru cei care își achită facturile

restanteP??c?nenii au la dispozi?ie 3 luni de zile pentru a-?i achita facturile restante la chirii ?i înc?lzire. Dac? se va reu?i aceast? opera?iune, prescription cei care au pl?tit restan?ele vor sc?pa de plata penalit??ilor de întârzaiere care, for sale în unele cazuri, sales sunt uria?e. Decizia a fost luat? de Consiliul de Administra?ie în sedin?a de la sfâr?itul lunii trecute.

Facilit??ile sunt acordate în perioada 26 februarie – 31 martie doar persoanelor fizice, pentru care nu exist? hot?râre judec?toreasc?. În acest sens, clien?ii trebuie s? depun? o cerere la casieria societ??ii. Cererea tip se ridic? de la casieria unit??ii, se completeaz? pe loc ?i se depune la casier.

Restan?ele la înc?lzire numai la popula?ie se ridic? la peste 50 de miliarde de lei vechi.

Sursa

Comentarii

comentarii