Pensionarii din Pașcani se unesc împotriva lui Băsescu

batrani_pensionariAsocia?ia de Pensionari „F?clia” din Pa?cani îi invit? pe cet??eni s? protesteze împotriva pre?edintelui Traian B?sescu printr-un miting ce va avea loc pe 18 mai, buy pe Esplanada din Pa?cani, advice începând cu ora 12:00. Organizatorii au anun?at c? pentru cei care vor participa la acest eveniment se va desf??ura ?i un concurs cu premii.

Conturarea acestui eveniment s-a amplificat odat? cu cele mai recente ac?iuni ?i declara?ii ale pre?edintelui Traian B?sescu în favoarea unui partid politic aflat în campanie electoral? pentru alegerile parlamentare. Vasile Avramiuc, pre?edintele asocia?iei organizatoare, consider? c? agresivitatea discursului preziden?ial la adresa jurnali?tilor ?i a adversarilor politici este deplasat?. El sus?ine c? acest miting reprezint? un act de solidaritate fa?? de campania desf??urat? de Antena 3, „Mi-e ru?ine cu pre?edintele ??rii mele”.

Ini?iativa a fost autorizat? de Prim?ria Pa?cani, la eveniment fiind a?tepta?i peste 800 de demonstran?i. Organizatorii ofer? garan?ia faptului c? totul se va desf??ura pa?nic, mitingul sfâr?indu-se cu un mar? al pensionarilor nemul?umi?i.

Surs?

Comentarii

comentarii