Pentru a combate evaziunea fiscală, GUVERNUL lansează loteria bonurilor fiscale

bon-fiscalPersoanele fizice reziden?e ?i nerezidente care au împlinit deja vârsta de 18 ani ?i de?in bonuri fiscale care atesta cump?rarea de bunuri sau servicii. În ?ara vor putea participa, capsule din iulie, la „Loteria bonurilor fiscale”, bugetul total alocat pe 6 luni din acest an urmând s? fie 10 milioane lei.
Loteria va fi organizat? lunar, în prima duminic? dup? data de 15 a fiec?rei luni, pentru luna anterioar?, dar va putea fi organizat? ?i ocazional, dup? minimum 15 zile de la sfâr?itul intervalului calendaristic participant la Loterie, ?i va const? în extragerea aleatorie de numere, respectiv un num?r cuprins în intervalul dintre 1 ?i 999 inclusiv, reprezentând valoarea total? a bonului fiscal f?r? subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea ad?ugat?, ?i o data calendaristic? reprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferent? lunii sau intervalului calendaristic, dup? caz, pentru care este organizat? Loteria, În vederea acord?rii de premii în bani, relev? proiectul.
Extragerile vor fi organizate de Loteria Româna ?i sunt publice, iar prima extragere lunar? va fi în luna iulie 2015, fiind v?zut? de Guvern c? m?sur? pentru combaterea evaziunii fiscale ?i reducerea economiei subterane.

Comentarii

comentarii