Permis ridicat pentru o depășire neregulamentară

amenzi-politia-rutiera-18460853Luni, treatment 24 feburarie, capsule între orele 07.00-21.00, buy poli?i?tii din cadrul Biroului Rutier Pa?cani au ac?ionat pe raza de competen??, pentru prevenirea ?i combaterea accidentelor rutiere, pe linia depist?rii ?i sanc?ion?rii ?oferilor care efectueaz? dep??iri neregulamentare, ocazie cu care au ob?inut urm?toarele rezultate:

Sanc?iuni contraven?ionale aplicate = 44, din care:

                  • vitez? = 19

                 • dep??iri = 9

                 • centuri de siguran?? = 7

                 • defec?iuni tehnice = 2

                 • alte abateri = 7

Valoare sanc?iuni = 9265 lei

Permise de conducere re?inute = 11

Exemplu:

A fost depistat? conduc?toarea unui auto, B.G., de 34 ani, din municipiul Piatra – Neam?, jude?ul Neam?, care a condus un autoturism pe DN28A, în localitatea Gâ?te?ti, ?i a efectuat dep??irea unei autoutilitare în zona de ac?iune a indicatorului “Dep??irea interzis?”. Femeia a fost sanc?ionat? contraven?ional cu amend? în valoare de 340 lei, fiindu-i re?inut permisul de conducere.

Sursa

Comentarii

comentarii