Peste 13000 de porci morți au fost găsiți într-un râu din Shanghai

Peste 13.000 de porci mor?i au fost sco?i din principalul râu din Shanghai, health a anun?at luni presa oficial? chinez?, în timp ce originea acestor animale r?mâne un mister. Serviciile municipale din Shanghai au colectat 9.460 de purcelu?i ?i porci adul?i care pluteau în apele râului Huangpu, potrivit cotidianului Shanghai Daily, autorit??ile prefecturii vecine Jiaxing (provincia Zhejiang) recuperând la rândul lor 3.601.

La 12 zile dup? ce au fost descoperi?i primii porci mor?i în apele râului, situa?ie care a provocat îngrijorarea locuitorilor capitalei economice chineze, nu numai c? nu a fost stabilit? nicio responsabilitate, dar ace?tia continu? s? fie arunca?i în fluviu, potrivit agen?iei China Nou?.

Metropola acuz? cresc?torii de porci din prefectura Jiaxing c? se debaraseaz? de animale aruncându-le în apele râului.

Dar autorit??ile din Jiaxing nu au recunoscut pân? în prezent astfel de ac?iuni din partea vreunuia dintre cresc?torii de animale ?i sus?in c? nu sunt singurele responsabile.

Huangpu, râul emblematic din Shanghai, alimenteaz? cu ap? 22 la sut? dintre cele 23 de milioane de locuitori. Dup? ce a analizat probele, Guvernul din Shanghai a afirmat c? în ultimele zile rezultatele ob?inute sunt „normale”, în pofida scepticismului general.

Sursa

Comentarii

comentarii