Peste 2400 de elevi din Iași nu vor participa la examenul de bacalaureat

bac poza-36227Cifrele furnizate de Inspectoratul ?colar Jude?ean Ia?i arat? c? sesiunea de var? a examenului de Bacalaureat 2013 este sus?inut? în jude?ul Ia?i de 5.707 elevi, search din care 919 provin din seriile anterioare. Din cei aproximativ 7.200 de elevi din jude?ul încadra?i drept absolven?i ai liceului în sesiunea 2012-2013, 2.400 au ales s? nu se înscrie la examenul de maturitate.

Iat? programul complet al Bacalaureatului:

1 iulie 2013 – Limba ?i literatura român? – proba E)a) – prob? scris? •

2 iulie 2013 – Limba ?i literatura matern? – proba E)b) – prob? scris? •

3 iulie 2013 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – prob? scris? •

5 iulie 2013 – Proba la alegere a profilului ?i specializ?rii – proba E)d) – prob? scris? •

8 iulie 2013 – Afi?area rezultatelor (pân? la ora 12:00) •

8 iulie 2013 – Depunerea contesta?iilor (orele 12:00 – 16:00) •

9 -11 iulie 2013 – Rezolvarea contesta?iilor •

12 iulie 2013 – Afi?area rezultatelor finale

Comentarii

comentarii