Peste 5,9 milioane de români folosesc zilnic internetul

internet-for-webUn num?r de 5, pilule 9 milioande de români folosesc zilnic Internetul, viagra sale adic? un procent de 61, link 6%, iar tendin?a este de continu? cre?tere, arat? cel mai recent Studiu de Audien?? ?i Trafic de Internet (SATI), realizat de Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT). Cifrele sunt corespunz?toare perioadei de m?surare cuprinse între 1 decembrie 2013 ?i 28 februarie 2014 ?i au fost transmise membrilor BRAT mar?i, 14 mai 2014.

În ceea ce prive?te scopul utiliz?rii zilnice a Internetului, datele furnizate de BRAT contureaz? o sc?dere a interesului românilor pentru ?tiri, precum ?i pentru informa?iile de tip auto ?i sport, îns? semnaleaz? o cre?tere a interesului pentru zona de jocuri online ?i de divertisment. Un factor care a contribuit la aceast? tendin?? este ?i faptul c? m?surarea a inclus ?i perioada s?rb?torilor de iarn?.

Referitor la inten?ia de achizi?ionare de bunuri ?i servicii pentru perioada m?surat?, se remarc? sc?derea inten?iei de achizi?ionare de telefoane mobile ?i de servicii de telefonie mobil?, precum ?i sc?derea inten?iei de achizi?ionare de servicii de cablu-TV, asigur?ri ?i credit. În schimb, studiul relev? o cre?tere a inten?iei de achizi?ionare de servicii turistice. Se poate estima c? ?i aceast? evolu?ie se datoreaz? tot perioadei de referin?? a studiului.

BRAT este organiza?ia industriei de media din România care m?soar? audien?a presei scrise ?i a mediului online, auditeaz? tirajele (pres? scris?) ?i monitorizeaz? investi?iile în publicitate (pres? scris?, online, radio ?i outdoor). M?sur?torile ?i monitoriz?rile BRAT sunt independente ?i transparente, pe baza standardelor profesionale stabilite de membrii s?i în concordan?? cu normele interna?ionale. BRAT pune la dispozi?ia pie?ei de media ?i de publicitate indicatorii de performan?? ob?inu?i în urma auditului ?i a studiilor realizate. De aceea, rapoartele BRAT reprezint? reperul sigur ?i credibil pentru decizii strategice care implic? industria media.

Sursa

Comentarii

comentarii