Peste 600 de poliţişti ieşeni vor fi în stradă weekend-ul acesta

12941190_10208028315881227_1196215541_oÎn acest weekend prelungit, mind prilejuit de s?rb?toarea Adormirii Maicii Domnului, nurse peste 600 de poli?i?ti ie?eni vor fi în strad?. Ca în fiecare an, stomach în luna august, în jurul datei de 15, localit??ile sunt aglomerate, deoarece în aceast? perioad? cei pleca?i din ?ar? se întorc acas?, iar  traficul este infernal.

Totodat?, câteva comune din jurul municipiului Pa?cani organizeaz? spectacole ?i târguri pentru localnici ?i musafiri, unde se va aduna mult? popula?ie. Din aceast? cauz?, poli?i?tii ie?eni anun?? c? se vor afla la datorie, în efective m?rite, ?i vor organiza peste 300 de patrule de siguran?? public?, pedestre ?i auto.

“Se vor afla la datorie agen?i de la ordine public?, de la rutier?, de la transporturi, precum ?i de la structurile de interven?ie rapid?, investigarea criminalit??ii economice, investiga?ii criminale, arme, explozivi ?i substan?e periculoase ?i de la combaterea criminalit??ii organizate.

Poli?i?ti ie?eni vor ac?iona cu 253 de autospeciale pentru prevenirea faptelor antisociale, ap?rarea patrimoniului public ?i privat, cre?terea siguran?ei rutiere ?i a transporturilor feroviare, astfel încât cet??enii s? se bucure în lini?te de aceast? s?rb?toare”, precizeaz? Andrei Popa, purt?tor de cuvânt al IJP Ia?i.

Luna august este recunoscut? pentru traficul extrem de aglomerat, ?i pentru num?rul crescut de accidente rutiere dintre cele mai grave. ?i acesta este motivul pentru care poli?i?tii vor avea grij? s? previn? evenimentele rutiere, ?i s? asigure fluen?a traficului.

“Pentru prevenirea evenimentelor rutiere ?i asigurarea fluen?ei traficului, 110 de poli?i?ti rutieri ie?eni vor ac?iona pe 11 de tronsoane de drumuri na?ionale, utilizând în medie, zilnic, peste  9  aparate radar. O aten?ie deosebit? va fi acordat? arterelor rutiere DN2, DN24, DN28 ?i  DE 583”, a mai precizat Andrei Popa.

Sursa

Comentarii

comentarii