Peste 800 de instituţii preşcolare din Republica Moldova au fost renovate printr-un grant oferit de România

downloadPeste 800 de institu?ii pre?colare din Republica Moldova au fost renovate cu ajutorul unui grant în valoare de 20 de milioane de euro oferit de Guvernul României, see în cadrul Proiectului de asisten?? financiar? pentru gr?dini?e.

Din banii acorda?i de Guvernul României, healing au fost renovate pân? în prezent 832 de gr?dini?e.

Autorit??ile de la Bucure?ti au decis extinderea proiectului prin acordarea unei noi tran?e nerambursabile de trei milioane de euro.

„În cadrul acestui grant s-a reu?it, help pe lâng? renov?ri, deschiderea a peste 200 de grupe noi de copii din ?ar?, ceea ce înseamn? c? sporim capacitatea institu?iilor pre?colare din ?ar? cu circa 5000 de locuri”, a declarat directorul executiv al Fondului de Investi?ii Sociale din Republica Moldova, Mircea E?anu.

Institu?iile pre?colare au fost dotate cu echipament ?i mobilier, acoperi?urile au fost reparate, pere?ii au fost izola?i termic, iar terenurile de joac? ?i grupurile sanitare au fost amenajate.

„Am beneficiat de bani de la Guvernul României pentru repara?ia gr?dini?ei, în jur la 4 miloane de lei. S-a reparat capital acoperi?ul gr?dini?ei, s-a f?cut termoizolarea pere?ilor ?i sistema de înc?lzire ?i a fost f?cut? repara?ia în patru blocuri, avem teren de joac?”, spune primarul din localitatea Satul Nou, raionul Cimi?lia, Natalia Chistol.

„Am reu?it prin intermediul acestui program s? repar?m gr?dini?a nr.33 din ora?ul Gricova. Suma investi?iilor este în jur de 2 milioane de lei”, spune primarul ora?ului Cricova Valentin Gu?an.

„La noi în sat, gr?dini?a nu a func?ionat 20 de ani. V? imagina?i ce bucurie am avut atunci când copiii au deschis u?ile ?i au v?zut s?lile frumoase, dotate, amenajate”, m?rturise?te Iraida Jitari, primar din localitatea Sauca, raionul Ocni?a.

“Avem o limb? suntem fra?i, rude ?i este binevenit ca fratele mai mare ?i mai puternic s?-l sus?in? pe cel mic”, a mai subliniat aceasta, citat? de Publika.md.

?i pentru c? banii au fost gestiona?i corect, autorit??ile de la Bucure?ti au decis s? extind? proiectu, relateaz? Unimedia.

Sursa

Comentarii

comentarii