Peste o mie de candidați susțin "bac"-ul

bac poza-36227Câteva zile de foc pentru peste o mie de persoane, thumb care, diagnosis de ast?zi au intrat în febra examenului de bacalaureat. Rezltatele finale pot fi v?zute pe 1 septembrie.

Inspectoratul ?colar Jude?ean a finalizat preg?tirile pentru organizarea celei de-a doua sesiuni a bacalaureatului. Sâmb?t?, de la ora 7.00, la sediul ISJ Ia?i a avut loc o ?edin?? public? pentru a trage la sor?i cadrele didactice ce fac parte din comisiile care se s-au organizat în centre de examen ?i în centrul zonal de evaluare pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2016.

Exist? 1.262 de candida?i care sus?in probele scrise în patru centre de examen, la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ din Ia?i, Colegiul Tehnic de Transporturi ?i Construc?ii din Ia?i, Liceul Tehnologic „Pentru Poni“ din Ia?i ?i Liceul Teoretic „Ion Neculce“ din Târgu Frumos. Probele au început ast?zi cu examenul scris la limba ?i literatura român? ?i continu? cu proba obligatorie a profilului pe data de 24 august, în timp ce proba la alegere se va da vineri, 26 august.

„Din motive medicale, doi candida?i din jude?ul Ia?i vor beneficia de prelungirea cu o or? a timpului de redactare a lucr?rii“, au precizat reprezentan?ii ISJ Ia?i. Lucr?rile candida?ilor vor fi corectate în alt jude?, rezultatele finale vor fi cunoscute luni, 29 august, în timp ce rezultatele finale vor fi publicate pe 1 septembrie. „Consider?m c? cei care au continuat preg?tirea în mod riguros sau care au trecut doar una sau dou? probe în etapele anterioare pot aborda cu încredere în sine acest examen. Din experien?a anilor anteriori, mul?i candida?i reu?esc s? dep??easc? dificult??ile ?i emo?iile inerente, chiar dac? rezultatele nu sunt la fel de spectaculoase, cu note mari ?i procentaje ridicate de promovare. Se pot ob?ine rezultate onorabile“, a declarat prof.dr. Camelia Gavril?, inspector ?colar general.

Comentarii

comentarii