Piețarii din Pașcani au intrat în vizorul autorităților!

Din cauza datoriilor  la  bugetul local multor agen?i economici, click care vând în Pia?a Vale ?i au datorii mai vechi de 90 de zile li se  vor relizilia contractele.

Astfel, pie?arii vor primi în urm?toarele  zile, prin Po?t?, în?tiin??ri de la Prim?ria municipiului Pa?cani. Anun?ul a fost f?cut ieri sear? de viceprimarul Vasile Axinte prezent în emisiunea ”În Obiectiv” difuzat? de Actualitatea TV.

Ast?zi, 9 mai 2013, au fost emise 40 de în?tiin??ri, adresate celor care î?i desf??oar? activitatea în Pia?a din Vale, prin care se aducea la cuno?tin?? rezilierea contractului de închiriere.

Viceprimarul a declarat c?  se vor lua m?suri pentru ac?ionarea datornicilor în judecat? în vederea recuper?rii datoriilor ce se ridic? la aproximativ 4 miliarde de lei vechi.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii