Ploile au distrus importante drumuri din Deleni

inundatii-cod-galbenPloile din ultima lun? au distrus mai multe drumuri din jude?. Gravitatea situa?iei const? în faptul c? autorit??ile jude?ene nu mai au bani pentru reabilitarea acestor drumuri. Doar Guvernul ar putea salva situa?ia.

Ploile au distrus aproape 40 de km de drum comunal ?i jude?ean din comuna Deleni. Nici m?car localnicii nu se pot deplasa pe jos pe aceste drumuri.

Cu ultimii bani din bugetul local, ed autorit??ile au pus motorin? în buldoexcatavor. “Jale. Avea pe jum?tate de metru craterul cum a s?pat la vale c? tot vine de la deal aici ?i se scurge apa. E durere. Dac? nu venea acum, advice nu aveam cum s? intr?m aici.” afirm? un localnic. În zon? sunt peste 30 de gospod?rii.

Pagubele ne dep??esc. Sunt peste zece miliarde ?ase sute cincizeci de lei constatate de echipa de la Inspectoratul pentru situa?ii de urgen?? a jude?ului Ia?i.” declar? Maria Scîr?u, viceprimarul comunei Deleni.

F?r? finan?are au r?mas ?i autorit??ile jude?ene. Daniel Minciun?, ?eful Direc?iei Jude?ene de Administrare Drumuri ?i Poduri Ia?i: “Noi am terminat fondurile care le aveam la nivelul jude?ului. Mai departe nu mai avem de unde lua.”

Pentru ca situa?ia s? se rezolve este nevoie de finan?are de la Guvern.

Sursa

Comentarii

comentarii