Ploile fac ravagii în Paşcani

furtuna_21805000Ploile abundente din ultima vreme au scos la iveal? problemele mari pe care Pa?caniul le are în ceea ce prive?te alunec?rile de teren ?icanalizarea.

Este vorba despre o alunecare produs? la baza dealului Mârzasca, check la intersec?ia cu strada „Nicolae Iorga” ?i despre zecile de b?ltoace prezente între blocuri, seek în zona str?zilor „Mihai Eminescu” ?i „1 Decembrie 1989”, din zona vale.

În primul caz avem de-a face cu ?an?uri adânci de peste 1 metru, s?pate în prundi? de ?uvoaiele de ap? care curg la vale în zona Mârzasca. În urma ploii abundente de ast?zi, ?an?ul s-a adâncit ?i mai mult, determinând ca traficul pietonal din zon? s? întâmpine mari dificult??i. Viceprimarul, Vasile Axinte, promite c?, începând cu luna august, problema din zon? va fi remediat? definitiv: „În creditul de 4 milioane de lei pe care l-am contractat pentru covor asfaltic este prins? ?i strada Nicolae Iorga, iar dealul Mârzasca urmeaz? s? fie ?i el asfaltat ?i consolidat ”, a declarat acesta.

În cazul problemei canaliz?rii din zon?, situa?ia este ?i mai dezastruoas?, întrucât, printre blocurile men?ionate mai sus, sunt zeci de b?ltoace care inund? zona.

Este vorba de o problem? mai veche ?i anume aceea c? str?zile „1 Decembrie 1989” ?i „Mihai Eminescu” nu dispun de re?ea de canalizare. „Str?zile nu au canalizare deloc, proiect exist?, îns? nu ?tiu cine îl va face. Eu am f?cut o dat? o canalizare care s? mai preia din ap?, îns? debitele sunt mult prea mari când vin ploi din acestea peste noi”, a declarat Ioan Prisecaru, directorul Prest Serv ap? Pa?cani.

 

Sursa

Comentarii

comentarii