PNL vrea să schimbe ora României

pnl-siglaÎntr-un comunicat de pres?, find Partidul Na?ional Liberal a propus schimbarea orei României ?i trecerea acesteia pe ora Europei Centrale. În urma adopt?rii acestei m?suri, România ar fi în concordan?? cu ora din Germania, Fran?a, Spania, Italia, Polonia, Belgia, Ungaria, Cehia ?i Olanda. 

Reprezentan?ii PNL afirm? c? „schimbarea orei este un manifest simbolic prin care vrem s? transmitem c? împ?rt??im toate valorile Europei de Vest ?i urm?rim sporirea eficien?ei pe plan economic ?i social”. Prim-vicepre?edintele PNL, Klaus Johannis, consider? c? un motiv în plus pentru adoptarea acestei m?suri este faptul c? „sunt câteva milioane de români care se afl? în Europa ?i care ?in leg?tura cu familiile ?i cu prietenii din ?ar?”. Din acest motiv, schimbarea propus? constituie un beneficiu ?i în plan social, ea „contribuind la sentimentul de apartenen?? la o Europ? Unit?”.

Johannis i-a invitat pe români la vot pe 25 mai, precizând c? liberalii vor urm?ri s? aplice aceast? propunere odat? a?eza?i în fruntea ??rii sau cu ajutorul unei sus?ineri suficient de mare pentru a putea cere Guvernului acest lucru. „Partidul Na?ional Liberal consider? c? este momentul s? l?s?m trecutul în urm? ?i s? alegem ferm calea european?. Vrem s? avem aceea?i or? cu marile ora?e europene, s? îndrept?m diferen?a dintre noi ?i europeni, o diferen?? care nu se justific?”, au mai declarat reprezentan?ii PNL.

Spania se afl? pe acela?i meridian cu Marea Britanie ?i Portugalia, dar a adoptat ora Europei Centrale, în timp ce Marea Britanie a r?mas cu o or? în urm?. Cu aproape 5.000 de km l??ime, cuprinzând 5 fusuri orare, China are ?i ea pe întreg teritoriul aceea?i or? legal?.

Ini?iativa beneficiaz? ?i de un clip de promovare pe care îl pute?i urm?ri aici.

Surs?

Comentarii

comentarii