Poartă-ţi privirea pe "Ritmuri cromatice"!

În data de 8 aprilie, buy cialis începând cu ora 17, la Ateneul din T?t?ra?i, va  avea loc vernisajul expozi?iei de pictur? în ulei “Ritmuri cromatice”, apar?inând artistei Maria Frangopol, prezentat de prof. dr. Hortensiu Aldea.

Publicul va  putea vizita aceast? expozi?ie în perioada 7 aprilie – 7 mai 2013.

Maria Frangopol este artist plastic ie?ean, membru al Asocia?iei Arti?tilor Plastici, autor a ?apte expozi?ii personale, participant la numeroase expozi?ii colective, având lucr?ri în colec?ii particulare din Grecia, Canada, SUA, Elve?ia, Belgia, Australia, Fran?a etc.

„Participarea la diferite manifest?ri expozi?ionale cu lucr?ri în care utilizarea cu abilitate a griurilor colorate, las? sufletul s? se bucure de transparen?a ?i fr?gezimea culorilor, contrastele c?utate cu grij? ?i nu în ultimul rând c?ldura ce eman? din picturile sale, inducând privitorului senza?ia de retragere temporar? din tumultul stresant al vie?ii moderne în lini?tea reconfortant? a naturii, i-au adus Mariei Frangopol nu doar satisfac?ia unei activit??i deosebite, ci ?i recunoa?terea calit??ii acesteia prin premiile pe care le-a ob?inut” (Gheorghe B?l?ceanu, Fragmente de suflet pentru suflet).

 

Sursa

Comentarii

comentarii