Poliţia Iaşi, ruşinea României

politiaPoli?ia Ia?i, case ru?inea României la dosare cu autor necunoscut: locul I la violuri, shop furturi, tâlh?rii ?i în?el?ciuni. Cazuri terifiante: „Mi-au rupt mandibula în dou? locuri.”

Jude?ul Ia?i conduce clasamentul dosarelor cu autor necunoscut pe mai multe categorii de infrac?iuni. Exceptând Bucure?tiul, care are o popula?ie semnificativ mai mare, în jude?ul Ia?i oamenii legii au grave probleme în a identifica autorii unor fapte de furt, viol, tâlh?rie sau în?el?ciune.

Pe lâng? problemele de personal sau logistic?, invocate adesea de poli?i?ti atunci când sunt întreba?i despre dosarele nerezolvate, Ia?iul este printre singurele jude?e unde, în trecut, din cauza incompeten?ei dintr-un dosar, aproape întreaga conducere a inspectoratului a fost demis?.

Locul I la furturi Potrivit Institutului Na?ional de Statistic? (INS), la nivelul anului 2016 jude?ul Ia?i înregistreaz? o popula?ie de 787.499, fiind primul jude? ca m?rime din România, exceptând municipiul Bucure?ti.

Cifrele statistice oferite de c?tre Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean (IPJ) Ia?i cotidianului „Adev?rul” relev? c? în Ia?i, la momentul furniz?rii r?spunsului, poli?i?tii din jude? aveau în lucru nu mai pu?in de 27.817 de dosare cu autor necunoscut, cel mai vechi fiind un furt din anul 2000.

Cele mai multe dintre acestea sunt cazuri de furt – 20.297. În scriptele IPJ, aceast? categorie este împ?r?it? în furt din auto – 2.692 de cazuri, furt din locuin?? – 3.783 de cazuri, furt din societate comercial? – 1.590 de cazuri ?i „alte tipuri” – 12.834 de cazuri. Cea din urm? categorie se refer? în special la furturile de buzunare, Ia?iul fiind cunoscut ca un ora? „exportator” de ho?i de buzunare sau „?u?i” – cum sunt ei cunoscu?i în mediul infrac?ional. Sunt de notorietate grup?rile de ho?i de buzunare trimise în Europa în diferite ??ri din Europa, multe dintre acestea fiind prezentate de presa interna?ional?, cel mai recent caz fiind cel din Germania, unde o grupare de ho?i romi originari din Ia?i a fost re?inut? de autorit??i. Infrac?iunea de tâlh?rie, adic? fapta de furt ce implic? violen??, este ?i ea la cote ce ar trebui s? îi îngrijoreze pe poli?i?tii ie?eni.

Viol cercetat de un deceniu La fel ca ?i în cazul furtului, Ia?iul se afl? în topul jude?elor în privin?a dosarelor de tâlh?rie cu AN – 770, cel mai vechi caz fiind din 2001. Ia?iul se mai afl? în fruntea clasamentului dosarelor cu AN ?i în cazul infrac?iunilor de viol ?i în?el?ciune. „Metoda cel mai des întâlnit? în aceste dosare este cea cunoscut? sub denumirea de «metoda accidentul», ale c?rui victime sunt persoane vârstnice”, ne-au transmis reprezentan?ii IPJ Ia?i.

În privin?a infrac?iunii de viol, cea mai veche infrac?iune cu autor necunoscut este din 2006, din acela?i an datând ?i cea mai veche cauz? de în?el?ciune cu AN. În privin?a localit??ilor din jude? unde sunt înregistrate cele mai multe dosarele cu infractori necunoscu?i, acestea sunt propor?ionale cu num?rul de locuitori.

Cânt?rea?? b?tut? în plin? strad? În spatele cifrelor seci, ascunse în statistici ce se modific? de la an la an, se afl? pove?tile a zeci de mii de ie?eni care au fost victimele unor infrac?iuni ?i care sper? c? persoana sau persoanele care le-au f?cut r?u vor fi, vreodat?, trase la r?spundere.

Continuarea aici

Comentarii

comentarii