Poliția în acțiune prin Pașcani

politiaZi de zi au loc furturi din autoturisme. Neglijen?a victimelor a fost ?i r?mâne în cazul furturilor din ma?ini, tadalafil una din cauzele producerii acestora, viagra fiind l?sate diferite bunuri la vedere, pills pe banchet? sau pe bord, precum ?i geamuri deschise ?i portiere descuiate.

Cel mai frecvent mod de operare în cazul furturilor din autoturisme este sustragerea de bunuri profitând de geamul l?sat deschis/portiere descuiate, urmat fiind de utilizarea cheilor potrivite pentru a p?trunde în autoturism ?i de distrugerea unui geam lateral, în general pentru a sustrage bunuri l?sate la vedere în incinta vehiculelor.

Reguli de aur pentru a ?ine departe ho?ii de autoturismul t?u:

– Nu l?sa bunuri de valoare în ma?in?;
– Încuie întotdeauna ma?ina;
– Ia cu tine bunurile de valoare;
– Aminte?te-?i, dac? nu pot fi v?zute, nu pot fi furate;
– Dac? nu le iei cu tine, m?car ascunde-le în torpedou.

Angaja?ii de la Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Ia?i deruleaz? o campanie de prevenire a criminalit??ii stradale specifice sezonului estival, cu accent pe prevenirea tâlh?riilor prin smulgere, furturilor din auto, din gen?i/buzunare. Activit??ile sunt organizate pe mai multe paliere ?i constau în campanii stradale de informare, în zonele aglomerate (sta?ii de autobuz ?i de tramvai, complexe comerciale, pie?e etc.), distribuire de materiale cu recomand?ri preventive pe aceast? linie, precum ?i afi?are de postere în zonele cu risc criminogen.

Comentarii

comentarii