Poliția în control la Hârlău

ACTIUNE POLITIE - TIMISOARAÎn noaptea de 21/22.06.2014 între orele 18:00 – 02:00, ed poli?i?tii din cadrul Poli?iei Ora?ului Hârl?u ?i ai Sec?iei nr. 9 Poli?ie Rural? Hârl?u, au ac?ionat pe raza de competen?? pentru men?inerea climatului de siguran?? public? în zona discotecilor, barurilor ?i altor unit??i similare, în scopul prevenirii comiterii de infrac?iuni.

Rezultatele ac?iunii au fost urm?toarele:

– Persoane legitimate =118
– C?ru?a?i controla?i = 13
– Permise de conducere re?inute = 1
– Certificate de înmatriculare re?inute = 1
– Contraven?ii aplicate total = 32
– Legea 61/1991 =13
– OUG 195/2002 = 15
– Alte acte normative = 4
– Valoarea total? a contraven?iilor =10.493 lei
– Bunuri confiscate =0,500 m.c. material lemnos

Exemplu:

1. P. Pavel, din comuna Belce?ti a fost sanc?ionat cu amend? în valoare de 765 lei, conform O.U.G. 195/2002, deoarece a fost depistat în timp ce conducea un autoturism, având aplicate pe geamurile din spate folii neomologate, iar ca m?sur? complementar? a fost re?inut certificatul de înmatriculare, eliberându-i-se dovad? înlocuitoare cu drept de circula?ie pentru 15 zile.

2. P. Dumitru (31 ani) din mun. Boto?ani a condus un autoturism pe DE 583, pe raza localit??ii Maxut, cu viteza de 78 km/h; totodat?, acesta a efectuat manevra de dep??ire a unui autoturism în zona de ac?iune a indicatorului ”Dep??irea interzis?”. ?oferul a fost sanc?ionat contraven?ional cu suma de 340 lei, iar ca m?sur? complementar? i s-a re?inut permisul de conducere în vederea suspend?rii pentru 30 zile.

Sursa

Comentarii

comentarii