Poliția în control la Pașcani

politieÎn data de 12 august 2014, no rx efectivul de poli?i?tii din cadrul Poli?iei Municipiului Pa?cani, ?i cei din cadrul Sec?iei 6 Poli?ie Rural? Pa?cani, au ac?ionat pe raza de competen?? pentru prevenirea infrac?ionalit??ii stradale, a faptelor ilicite, cât ?i pentru prevenirea evenimentelor rutiere ?i pentru men?inerea unui climat de ordine ?i siguran?? public?.

Rezultatele ac?iunii au fost urm?toarele:

– 22 de for?e implicate în ac?iune

– 16 agen?i economici verifica?i

– 7 vânz?tori ambulan?i verifica?i

– 59 autovehicule ?i 11 atelaje hipo controlate

– 76 persoane legitimate

– 58 sanc?iuni contraven?ionale aplicate, dintre care 3 la Legea 61/1991, 8 la Legea 12/1990 ?i 55 conform O.U.G. 195/2002

– Valoarea sanc?iunilor aplicate este de 18.160 lei.

– 4 permise de conducere re?inute pentru suspendare.

Exemple:

1. Ionel L. (22), din comuna Baia, jud. Suceava a fost depistat în timp ce transporta cu o autoutilitar? 4 metri cubi de material lemnos, f?r? documente de provenien?? sau aviz de înso?ire. Acesta a fost sanc?ionat conform Legii 171/2010 cu amend? în valoare de 2.000 lei ?i a fost confiscat materialul lemnos.

2. Marinic? R. (27) din comuna H?rm?ne?ti, în timp ce conducea un autoturism pe strada ?tefan cel Mare din Pa?cani, nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversarea str?zii pe marcajul pietonal. Acesta a fost sanc?ionat conform OUG 195/2002 cu amend? în valoare de 360 lei ?i i s-a re?inut permisul de conducere.

Sursa

Comentarii

comentarii