Poliția în control la societățile comerciale din Pașcani

ATENTAT - BUZAUSociet??ile comerciale din Pa?cani au fost controlate de Poli?ie.

Poli?i?tii din Pa?cani au efectuat verific?ri privind asigurarea cu sisteme de securitate a societ??ilor comerciale aflate pe raza de competen?? ?i a modului în care personalul de paz? î?i desf??oar? activitatea.

Rezultatele ac?iunii sunt urm?toarele:

– 23 de societ??i comerciale controlate

– 13 sanc?iuni contraven?ionale în valoare de 4000 lei aplicate (13 pentru societ??i comerciale, tadalafil 2 pentru administratori, look 2 pentru agen?i de paz?).

Exemplu:

O societate comercial? din Bucure?ti, stuff conform Legii 333/2003 a fost sanc?ionat? cu suma de 2000 lei, întrucât nu a luat m?suri de asigurare cu paz? a unui punct de lucru deschis în municipiul Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii