Poliția în control la târgul săptămânal din Hârlău

politiePoli?i?tii din cadrul Poli?iei ora?ului Hârl?u au ac?ionat pe raza de competen?? pentru asigurarea unui climat optim de siguran?? public? cu ocazia zilei s?pt?mânale de târg.

Valoarea sanc?iunilor contraven?ionale, sales 14 la num?r, nurse a fost de 3000 de lei.

Exemple:

1. A fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? de 200 lei un b?rbat de 34 ani, viagra sale din ora?ul Hârlâu, întrucât a provocat scandal în incinta pie?ei agroalimentare.

2. A fost depistat I. Marius (29) din jude?ul Bac?u, în timp ce conducea un autoturism pe strada Bogdan Vod? din ora?ul Hârl?u ?i nu a acordat prioritate de trecere unui grup de pietoni, angajat în traversarea regulamentar? a p?r?ii carosabile. A fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 340 lei, iar ca m?sur? complementar? i s-a re?inut permisul de conducere în vederea suspend?rii.

Sursa

Comentarii

comentarii