Poliția la datorie cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului

22_un-agent-de-politie-din-romania-platit-ca-un-director-de-multinationala-are-un-salariu-de-24-000-de-lei-ce-spune-politia-romana-199422În perioada 15 – 17 august 2014, treat mai multe echipaje de la Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean Ia?i vor ac?iona pentru asigurarea ordinii publice, click la manifest?rile cultural-artistice organizate cu prilejul s?rb?torii Adormirii Maicii Domnului.

Se continu? misiunile de ordine public? în Ia?i, tadalafil Pa?cani, Hârl?u, Târgu Frumos, Podu Iloaiei ?i R?duc?neni, în cooperare cu Poli?ia, precum ?i activit??ile de protec?ie institu?ional?. Pentru evitarea evenimentelor nedorite ?i a oric?ror situa?ii de natur? s? tulbure lini?tea public?, jandarmii recomand? ca persoanele care particip? la diferitele activit??i organizate s? manifeste r?bdare, s? respecte indica?iile for?elor de ordine ?i s? evite implicarea în conflicte de orice natur?, s? aib? un comportament decent, în conformitate cu normele de convie?uire social? ?i s? evite consumul excesiv de alcool ?i s? ?in? cont c? manifest?rile obscene contrare bunelor moravuri sunt sanc?ionate de lege. Cet??enii pot solicita ori de câte ori este nevoie sprijinul for?elor de ordine public?, fie prin contact direct, fie prin apelarea num?rului unic de urgen?e 112.

Mai multe echipaje de la Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean Ia?i vor ac?iona pentru asigurarea ordinii publice la manifest?rile cultural-artistice organizate cu prilejul zilelor comunelor Mo?ca, Rediu,  Voine?ti, ?ibana, Bivolari, Tig?na?i  ?i O?eleni din jude?ul Ia?i. În intervalul men?ionat, un echipaj de jandarmi va fi prezent pentru asigurarea ordinii publice ?i la manifest?rile organizate cu prilejul Zilelor Rezerva?iei Naturale T?t?ru?.

Sursa

Comentarii

comentarii