Poliția Locală Pașcani își schimbă sediul

Poli?ia Local? din Pa?cani va avea un nou sediu, viagra sale  începând cu data de 1 mai. Noul sediu se afl? în aceea?i cl?dire cu Poli?ia Municipiului Pa?cani, în fosta loca?ie în care a func?ionat Serviciul de Eviden?? a Popula?iei.

Activitatea Poli?iei Locale va fi reorganizat? din momentul amenaj?rii noului sediu, poli?i?tii  care asigurau în permanen?? vechiul sediu, dar ?i cei de la Administra?ia Financiar? având misiuni de patrulare pe strad?, urmând ca la Serviciul Financiar s? fie instalate camere de luat vederi, iar serviciul de permanen?? va fi asigurat de acela?i personal care monitorizeaz? camerele de supraveghere amplasate în ora?.

Prim?ria va mai cump?ra un autoturism Logan pentru Poli?ia Local?, ca s? asigure ordinea ?i lini?tea public? în suburbii, chiar dup? aprobarea bugetului local.

Sursa

Comentarii

comentarii