Poliția rutieră recomandă prudență la volan

ploaieAvând în vedere c? pentru perioada 2 iunie 2016, prostate ora 12:00 – 3 iunie 2016, health ora 22:00 A.N.M. a emis o aten?ionare cu cod galben referitoare la instabilitate atmosferic?, POLI?IA IE?EAN? recomand? conduc?torilor auto s? manifeste pruden?? sporit? la volan.

De asemenea, recomand? conduc?torilor auto s? aib? în vedere urm?toarele aspecte:
-s? se asigure c? luminile autovehiculului sunt în stare de func?ionare ?i c? acestea nu sunt acoperite de praf sau noroi; l?mpile ?i num?rul de înmatriculare trebuie cur??ate frecvent când plou? sau când carosabilul este umed;
-s? verifice buna func?ionare a ?terg?toarelor de parbriz;
-s? verifice rezervorul cu lichid pentru cur??area parbrizului;
– p?stra?i o distan?? suficient? fa?? de autovehiculul din fa??, astfel încât s? pute?i opri în siguran??, în situa?ia în care acesta încetine?te sau opre?te brusc
– în situa?ia în care drumul pe care circula?i are por?iuni acoperite cu ap?, v? recomand?m s? nu v? anagaja?i în traversarea acestora f?r? o temeinic? asigurare.

Pietonii trebuie s? circule numai pe trotuare, iar traversarea str?zii s? se fac? pe la locurile marcate, la culoarea verde a semaforului electric ?i numai dup? ce sunt siguri c? inten?ia lor de a traversa a fost observat? de conduc?torii auto.

Motocicli?tii s? aib? la îndemân? un accesoriu cu care s? ?tearg? viziera c??tii de protec?ie ?i s? foloseasc? echipament cu elemente reflectorizante.

Sursa

Comentarii

comentarii