Poliția verifică echiparea mașinilor pentru iarnă

ACTIUNE POLITIE - TIMISOARAÎn ziua de 28.01.2014, diagnosis în intervlul 06:00 – 22:00, physician poli?i?tii din cadrul Poli?iei ora?ului Hîrl?u ?i Sec?iei 9 poli?ie rural? Hîrl?u au ac?ionat pe raza de competen??, pentru verificarea respect?rii de c?tre conduc?torii auto a obliga?iei de a echipa autovehiculele cu anvelope de iarn?, sau alte echipamente antiderapante omologate. Rezultatele verific?rii se prezint? astfel:

For?e participante = 20

Auto controlate = 92

Persoane legitimate = 161

Sanc?iuni contraven?ionale aplicate = 34

Pentru lips? anvelope de iarn? = 2

Alte abateri = 32

Valoarea total? a contraven?iilor = 7.090 lei

Certificate de înmatriculare re?inute = 2

A. Neculai (61) a fost oprit pentru control. S-a descoperit c? autoturismul nu era echipat cu anvelope de iarn? ?i nu de?inea asigurare obligatorie auto. A fost sanc?ionat cu amend? în valoare de 1000 lei ?i s-a luat m?sura re?inerii certificatului de înmatriculare ?i pl?cu?elor cu num?rul de înmatriculare.

Z. Mihai (39) conducea cu 92 km/h în localitatea Scobin?i, limita de vitez? fiind de 50 km/h în localitate. Acesta a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 765 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii