Politistii de proximitate pascaneni i-au invatat pe copii sa circule corect

Poli?i?tii de proximitate p??c?neni au fost prezen?i în ?coli cu scopul educ?rii preventive a elevilor ?i asigurarea climatului de siguran?? public? în incinta ?i în zona adiacent? a unit??ilor ?colare. Au fost desf??urate activit??i pe linie rutier? la Clubul Copiilor din municipiul Pa?cani, patient în cadrul programului „Siguran?a pleac? de la noi” ?i a concursului na?ional „Micul Pieton”, ed ocazie cu care pre?colarii au primit diplome pentru rezultatele ob?inute.

Pentru a preveni implicarea copiilor în accidente de circula?ie, order Serviciul Rutier recomand?:
– s? circule numai pe trotuare;
– s? nu sta?ioneze pe bordura trotuarelor deoarece se pot dezechilibra ?i c?dea în fa?a ma?inilor;
– s? nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât prin cele special amenajate ?i semnalizate prin indicatoare sau marcaje;
– acolo unde nu exist? amenajate trotuare sau poteci laterale s? se deplaseze numai pe partea stâng? a drumurilor, cât mai aproape de marginea acestora, dar nu în grup, ci în ?ir unul dup? altul;
– s? nu se joace pe partea carosabil? a drumurilor publice, ci doar în locurile special amenajate, în parcuri, gr?dini?e, pe terenurile de sport ?i întotdeauna sub supravegherea unui adult;
– s? nu se angajeze în traversarea c?ilor rutiere în fug?, prin fa?a sau spatele autovehiculelor sta?ionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în sta?ii.

Sursa

Comentarii

comentarii