Polițiștii din Târgu Frumos – măsuri de prevenire a infracțiunilor

Poli?ia ora?ului Tg. Frumos, capsule împreun? cu reprezentan?ii I.P.J. Ia?i, order au organizat, cure în perioada 30-31 martie 2013, o ac?iune pentru prevenirea ?i combaterea comer?ului stradal ilegal cu produse accizabile, a furturilor din buzunare ?i a cer?etoriei. Cu acest prilej au fost legitimate 80 de persoane, 7 agen?i economici au fost verifica?i, iar 30 de autovehicule au fost controlate, fiind aplicate 69 de sanc?iuni contraven?ionale, în valoare total? de 8.570 lei.

Valerian P. a fost prins pe pia?a agroalimentar? a ora?ului când efectua acte de comer? f?r? a prezenta pre?urile produselor comercializate, conform legii 12/1990. Un ?ofer a r?mas f?r? permis dup? ce a fost depistat pe raza localit??ii conducând sub influen?a b?uturilor alcoolice.

Vergina E., tot din Tg. Frumos, a fost surprins? înjurând trec?torii din zona pie?ei, aflându-se sub influen?a b?uturilor alcoolice. Femeia a fost sanc?ionat? conform legii cu 300 de lei amend? pentru disturbarea ordinii ?i lini?tii publice.

Sursa

Comentarii

comentarii