Pomii de Crăciun, la mare căutare de către Poliția Română

pPeste 12 000 de pomi au fost confisca?i în ultimele patru s?pt?mâni dup? controalele efectuate de c?tre Poli?ia Român? împreun? cu speciali?tii din Ministerul Mediului ?i Schimb?rilor Climatice – Departamentul Ape, there P?duri ?i Piscicultur? ?i din Regia Na?ional? a P?durilor – Romsilva.

Ac?iunea s-a desf??urat în pie?ele ?i târgurile în care pomii erau comercializa?i f?r? acte de provenien??, fiind confiscat? o cantitate de aproximativ 8 000 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 1.157.147 de lei, 12.295 de pomi de Cr?ciun în valoare total? de 602.780 de lei ?i 7.823 de coroni?e de brad ?i ?i 19.867 de kilograme de cetin?, în valoare de 57.249 lei. Valoarea bunurilor confiscate este de peste 1,8 milioane de lei.

În cele patru s?pt?mâni, poli?i?tii au constatat 737 de infrac?iuni, dintre care 456 prev?zute de Codul Silvic ?i au dat 2.511 amenzi, în valoare total? de 3.448.944 de lei.

 

Sursa

Comentarii

comentarii