Ponta cere sancționarea lui Băsescu pentru declarația privind oprirea arestărilor

ponta (1)Prim-ministrul Victor Ponta i-a cerut ministrului Justi?iei s? sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii în privin?a declara?iei pre?edintelui Traian B?sescu, pilule care afirm? c? „a oprit arest?rile în perioada campaniei electorale, cheap dar le d? drumul la arest?ri dup?”.

În cadrul ?edin?ei de guvern, ask Victor Ponta a vorbit cu ministrul Justi?iei, Robert Cazanciuc, despre sesizarea CSM cu privire la afirma?ia pre?edintelui. Premierul a afirmat în fa?a presei c? „Avem o economie care performeaz?, avem rela?ii interna?ionale foarte bune, trebuie s? avem ?i o justi?ie cu adev?rat independent?. Am v?zut declara?ia pre?edintelui B?sescu prin care spune c? a oprit arest?rile în perioada de campania electoral?, dar le d? drumul la arest?ri dup?. Cred c? e o declara?ie iresponsabil?, ca multe altele, dar v? rog, domnule ministru, s? sesiza?i Consiliul Superior al Magistraturii. Dac? nici asta nu este o interven?ie brutal? în justi?ie…Eu cred, în primul rând, c? e o minciun?, nu cred c? pre?edintele B?sescu poate s? opreasc? arest?ri în campanie sau în necampanie, dar simplul fapt c? pre?edintele statului afirm? asemenea lucruri legate de campania electoral? ?i de arest?rile de la DNA cred c? trebuie sanc?ionat”.

Victor Ponta a încercat s? demonstreze c? prin sesizarea CSM va fi f?cut clar faptul c? nimeni nu poate interveni în calea justi?iei, aceasta func?ionând dup? calea adev?rului ?i a respect?rii legii ?i nu dup? criteriul campaniilor electorale. Premierul a mai spus c? „Mi se pare absolut inadmisibil? declara?ia, chiar dac? a fost f?cut? într-o campanie în care, sigur, pre?edintele nu are ce s? caute, dar cred c? trebuie s? d?m un semnal foarte clar c? s-a terminat cu perioada în care pre?edintele ??rii spunea când aresteaz? DNA-ul ?i când nu aresteaz?”.

Replica pre?edintelui B?sescu în privin?a faptului c? DNA „a oprit motoarele” dup? ce a început campania a fost „c? au f?cut foarte bine pe perioada campaniei, ?i se întâmpl? în toate ??rile civilizate, s? nu vin? cu arest?ri pentru c? pot influen?a campania.

Sursa

Comentarii

comentarii