Ponta susține că PDL a fost sancţionat deoarece austeritatea era doar pentru unii

Pre?edintele B?sescu se iluzioneaz? în ceea ce prive?te austeritatea, store deoarece PDL nu a fost sanc?ionat prin vot de popula?ie pentru austeritate, ask ci fiindc? m?surile de austeritate au fost îndreptate doar pentru o categorie de persoane în timp ce liderii politici se îmbog??eau, afirm? premierul Ponta.

“Pe cei de la PDL oamenii nu i-au sanc?ionat la vot pentru c? au luat m?suri de austeritate, ci pentru c? austeritatea a fost doar pentru unii, iar pentru al?ii, dimpotriv?, a fost o bog??ie fabuloas? în 2009-2011”, a spus Ponta.

Pre?edintele Traian B?sescu afirm?, într-un interviu acordat  cu ocazia s?rb?toririi Zilei Europei pe 9 Mai, c? austeritatea este “foarte rea” pentru popula?ie, pentru economie, dar ?i pentru politicienii care aplic? astfel de m?suri, dar trebuie recunoscut c? oricât de rea ar fi, are consecin?e infinit mai u?oare pentru popula?ia ?i economia unei ??ri decât împrumuturile cu dobânzi nesustenabile de peste 6 – 7% sau decât intrarea ??rii în încetare de pl??i.

Sursa

Comentarii

comentarii