Ponta susține că problema lui Băsescu este dorința de a se opune schimbării

Premierul Victor Ponta a declarat, treatment în aceast? sear?, salve c? problema pre?edintelui Traian B?sescu ar fi una “personal?” legat? de faptul c? dore?te s?-?i men?in? în func?ie generalii numi?i de acesta, îns? chestiunile privind armata nu ?in de num?rul generalilor, ci de echipamente ?i preg?tirea cadrelor.

“Cred c? reac?ia pre?edintelui B?sescu e o reac?ie personal?, sunt generalii numi?i de domnia sa, înainta?i în grad conform prevederilor constitu?ionale, ?i ar vrea s? r?mân? cât mai mult timp în aceste grade ?i func?ii”, a declarat Ponta.

Premierul a precizat c? atât în cazul Constitu?iei, cât ?i al legilor precum cea privind cadrele militare, Parlamentul este cel care decide, ?eful statului putând exprima opinii. În ceea ce prive?te num?rul generalilor care s-ar reduce semnificativ prin pensionare, premierul a sus?inut c? problema armatei nu ?ine de acest lucru, ci de echipamente.

?eful statului a cerut Parlamentului reexaminarea modific?rilor la Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care prevede c? generalii ?i amiralii pot fi men?inu?i în activitate dup? împlinirea vârstei standard de pensionare, pân? la 60 de ani, cu aprobarea anual? a conduc?torului institu?iei.

Pe site-ul Camerei Deputa?ilor, apar ca ini?iatori ai legii în mai 2012 fostul senator PNL Teodor Mele?canu, actual ?ef SIE, precum ?i senatorii PSD Ilie Sârbu, Titus Corl??ean, Toni Grebl?, Elena Mitrea, Ioan Mang, precum ?i al?i 24 de deputa?i ale c?ror nume nu sunt indicate.

Sursa

Comentarii

comentarii