Populația municipiului Pașcani, în scădere!

1371358844recweLa nivelul municipiului Pa?cani, order popula?ia stabil? este de 33.745 de persoane, 16.610 – persoane de sex masculin, iar 17075 – de sex feminin. Cifrele au fost f?cute publice de Institutul Na?ional de Statistic?.

În ceea ce prive?te na?ionalitatea, 30.734 de cet??eni sunt de na?ionalitate român?, 4 – maghiari, 500 – romi, 12 – turci, 39 – ru?i lipoveni, 3 – italieni, 13 de alt? etnie, în timp ce 2434 de responden?i nu ?i-au declarat na?ionalitatea.

1744 de persoane sunt copii cu vârste de pân? la 5 ani, 1794 de persoane au între 5 ?i 9 ani, 1911 între 10 ?i 14 ani, 2027 între 15 ?i 19 ani, 2069 între 20 ?i 24 de ani, 2183 între 25 ?i 29 de ani, 2382 între 30 ?i 34 de ani, 2249 între 35 ?i 39 de ani, 2867 au între 40 ?i 44 de ani, 2310 între 45 ?i 49 de ani, 2940 între 50 ?i 54 de ani, 3086 între 55 ?i 59 de ani, 2166 între 60 ?i 64 de ani, 1131 între 65 ?i 69 de ani, 1197 între 70 ?i 74 de ani, 882 între 75 ?i 79 de ani, 526 între 80 ?i 84 de ani iar 281 de persoane au peste 85 de ani.

În ceea ce prive?te religia, municipiul Pa?cani prezint? 29.511 persoane de religia ortox?, 807 sunt romano – catolici, 275 – penticostali, 33 – bapti?ti, 38 – adven?i?ti de ziua a ?aptea, 14 – musulmani, 14 – martorii lui Iehova, 322 – cre?tini dup? Evanghelie, 139 – cre?tini de rit Vechi, 128 – alte religii, 6 f?r? religie, 8 atei iar 2449 nu ?i-au declarat religia.

Evolu?ia municipiului de la primul recens?mânt este urm?toarea: În anul 1930 erau 13.968 de persoane, în 1948 a fost de 10.857, în 1956 de 15.008, în 1966 de 18.698 persoane, în 1977 – 24.459, în 1992 – 44.900 locuitori iar în 2002 – 42.057. Recens?mântul popula?iei realizat în anul 2011 este primul dup? 1948 când popula?ia minicipiului Pa?cani scade.

Sursa

Comentarii

comentarii