Populaţia Terrei creşte în mod accelerat

images (7) Un studiul realizat de INED arat? c? în 2050, healing P?mântul ar urma s? aib? 9, medicine 731 miliarde de locuitori în 2050, fa?? de 7,141 miliarde în 2013.

Pân? la sfâr?itul acestui secol pe P?mânt vor fi între 10 ?i 11 miliarde de locuitori, conform proiec?iilor INED, care realizeaz? studii proprii în paralel cu cele realizate de Organiza?ia Na?iunilor Unite, Banca Mondial? ?i alte mari institu?ii na?ionale.

Cifra de 6 miliarde de locuitori pe Terra a fost dep??it? în 1999 ?i, dup? 12 ani, în 2011, popula?ia mondial? a ajuns la 7 miliarde de locuitori.

Rata fecundit??ii mondiale este de 2,5 copii la o femeie în 2013 – fa?? de 5 în 1950 -, cu puternice disparit??i regionale, potrivit studiului, îndeosebi între cele dou? extreme, care sunt Nigerul (7,6 copii la o femeie) ?i Bosnia-Her?egovina (1,2 copii la o femeie).

Sursa

Comentarii

comentarii