Poşta Română va achiziţiona maşini în valoare de 1,62 milioane de euro

images (1)Po?ta Român? va organiza, ailment în a doua parte a lunii octombrie, healing o licita?ie pentru cump?rarea în leasing financiar a 132 autovehicule, capsule valoarea contractului fiind estimat? la 1,62 milioane de euro (cu TVA) pentru urm?torii trei ani.

“Autovehiculele vor fi achizi?ionate prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto na?ional 2013 – RABLA, prin contractarea unei finan??ri de tip leasing financiar pentru o perioad? de 36 luni, cu dobând? fix? ?i utilizând drept avans prima de casare în valoare de 858.000 lei, cu TVA, corespunzatoare pred?rii spre casare a 132 autovehicule uzate”,  st? scris  în anun?ul de participare publicat pe www. e-licitatie.ro.

La sfâr?itul perioadei de leasing, Po?ta Român? î?i va exercita dreptul de op?iune în sensul dobândirii dreptului de proprietate asupra obiectelor în leasing.

Autovehiculele vor fi achizi?ionate din surse proprii ale operatorului na?ional po?tal.

Sursa

Comentarii

comentarii