Poștașul Constantin Văcărașu s-a calificat la faza națională

15650013-560x390

Constantin V?c?ra?u, rx po?ta?ul care s-a calificat la faza na?ional? în urma competi?iei de la Ia?i unde s-a întrecut cu peste o sut? de colegi din tot jude?ul. Ca de obciei, store a f?cut o figur? frumoas?. Cu o voin?? de fier, ailment po?ta?ul a mers în mar? 17 ture de stadion.

Cu antrenament mai mult în timpul serviciului, factorul po?tal Constantin V?c?ra?u a reu?it s? fie cel mai bun la Mar?ul po?ta?ilor organizat la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, pe stadionul Emil Alexandrescu din Ia?i. La evenimentul sporitiv s-au înscris peste 500 de angaja?i ai Po?tei Române, femei ?i b?rba?i. Din Pa?cani s-au înscris 50 de persoane.

La categoria b?rba?i, la linia de start au fost peste o sut? de angaja?i ai Po?tei Române, îns? spre final au ajuns doar zece, dintre care cel mai bun a fost po?ta?ul din Pa?cani, Constantin V?c?ra?u.

El spune c? a fost o competi?ie grea, mai ales c? în ultimele luni nu a mai f?cut antremanetul pe care obi?nuia s?-l fac? pe stadionul din Pa?cani, asta pentru c?, atunci când mergea, por?ile erau închise.

Cele 17 ture de stadion f?cute în cadrul competi?iei organizate de Sindicat ?i Po?ta Român?, adica aproximativ 8 km, au fost f?cute în mers for?at. Cine nu s-a adaptat, a fost eliminat.

Constantin V?c?ra?u are 47 de ani ?i din 1993 este angajat al Po?tei Române. Un singur an a lipsit de la competi?ia sportiv? dedicat? lor. Efortul ?i ambi?ia au f?cut s? ajung? patru ani la rând la Balcaniad?, acolo unde s-a întrecut cu cei mai buni po?ta?i. A venit ?i de acolo cu premii. Acela?i gând îl are ?i acum.

Premii au ob?inut ?i colegii lui, de la Oficiul Po?tal din zona Vale a Pa?caniului. Este vorba despre locurile II ?i III ob?inute de Vasilica M?riu?a ?i Ioana Bujor.

Festivitatea de premiere a avut loc imediat dup? competi?ie. ?i Oficiul Po?tal 1 Pa?cani a primit o diploma de merit, pentru fidelitatea, d?ruirea ?i respectul demonstrate fa?? de Po?ta Român?.

Câ?tig?torii au primit premii în bani, cupe, medalii ?i diplome.

Marsul Factorilor Postali este competitia cu traditia cea mai indelungata din istoria Postei Romane, prima editie avand loc în 1977.

 

Sursa

Comentarii

comentarii