Pragul la referendum a fost redus la 30%

Traian-BasescuSâmb?t? seara, salve la ora 23:59, pre?edintele Traian B?sescu a semnat legea referendumului, în prezen?a presei, a?a cum a declarat c? o va face.

Acesta a promulgat aceast? lege fix la 10 zile dup? ce a primit motivarea Cur?ii constitu?ionale, a?a cum prevede legea.

Pre?edintele a declarat c? modificarea f?cut? este în favoarea celor dou? partide aflate momentan la putere, îns? în urma sesiz?rii acestuia, Curtea Constitu?ional? a decis, cu majoritate de voturi, c? sesizarea nu se verific?. Astfel, legea va fi valabil?, îns? doar în cazul în care va fi aplicat? dup? un an de la data intr?rii în vigoare.

Victor Ponta a declarat la rândul lui c? pre?edintele nu poate refuza s? promulge aceast? lege, deoarece nu ar fi constitu?ional ?i ?i-ar pune în pericol func?ia.

Sursa

Comentarii

comentarii