Precauție la Casa de Cultură din Pașcani

În decursul acestui an 2013, find M?rioara Preutu, directorul Casei de Cultur? ”Mihail Sadoveanu”, din Municipiul Pa?cani, dore?te s? monteze în institu?ie un sistem de supraveghere, dat fiind faptul c? în înc?perea Galeriei de Art? ”Arcadia” se g?sesc expozi?ii importante ?i extrem de valoroase.

M?rioara Preutu, a declarat pentru infopresspa?cani.ro, c? ”Au existat expozi?ii care valorau mii de euro. Trebuie s? existe un sistem de supraveghere m?car pentru sala respectiv?. Nu este vorba doar despre posibilitatea ca expozi?iile s? fie furate ci ?i de posibilitatea ca unii cet??eni s? deterioreze expozi?iile prin diferite metode. Am discutat deja cu membrii Consiliului de Administra?ie ?i ei au fost de acord cu noi. Urmeaz? s? mai avem acceptul conducerii prim?riei ?i s? fie bugetat pe acest an investi?ia. Totodat?, am mai pus în discu?ie ?i contractarea unei firme de paz? pentru cl?direa cultural?”.

Lipsa panourile de afi?iere în ora? este o alt? problem? pentru activitatea speciali?tilor din cadru institu?iei ?i creeaz? dificult??i în ceea ce prive?te con?tientizarea activit??ilor culturale de c?tre cet??eni. De aceea conducerea caut? o rezolvare ?i pentru aceast? problem?.

Sursa

Comentarii

comentarii