Prefectul Romeo Olteanu își manifestă nemulțumirile față de primari

Ieri, there 3 aprilie, buy în cadrul unei întâlniri desf??urate la Prefectur?, stuff Romeo Olteanu ?i-a ar?tat nemul?umirea legat? de faptul c? primarii nu r?spund la cererile scrise adresate de institu?ia pe care o conduce. Prefectul a declarat urm?toarele: „Am rug?mintea ca în cazul în care vre?i s? avem o rela?ie cordial? s? r?spunde?i la solicit?rile care v? vin din partea Institu?iei Prefectului. Conform legii, sunte?i obliga?i s?-mi r?spunde?i în termenul oferit de mine. Eu nu cer aceste inform?ri pentru c? a?a vreau eu, ci pentru c? ?i mie îmi sunt solicitate aceste lucruri”.

Reprezentantul Guvernului a subliniat faptul c? în ciuda acord?rii de dou? termene, peste 30 de pimari nu au r?spuns solicit?rilor referitoare la situa?ia fondului funciar de pe raza unit??ilor administrativ-teritoriale. „Am impresia c? suntem într-un dialog al surzilor. Îi anun? pe cei care nu au trimis înc? s? nu se mai oboseasc?, vor veni ?i vor lua datele de la noi. În urm?toarele dou? s?pt?mâni, vor fi f?cute verific?ri de inspectorii Corpului de Control al prefectului, ai Cur?ii de Conturi ?i ai Direc?iei Generale a Finan?elor Publice”, a transmis prefectul primarilor. Declara?iile acestuia nu au stârnit îns? nicio reac?ie în sala de ?edin??, cu toate c? la întâlnire au fost prezen?i peste jum?tate din ?efii comunelor.

Sursa

Comentarii

comentarii